محمد رحیمی راد
Contact me
My Profile
Blog Author(s) محمد رحیمی راد
Previous Months Home Archive مهر ٩٠ اردیبهشت ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ تیر ۸٩ خرداد ۸٩ More ...
      غار کوگان ()
نورپردازى غار کوگان در استان لرستان by: محمد رحیمی راد

نورپردازى غار کوگان در استان لرستان


نورپردازى غار کوگان توسط اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى وگردشگرى استان لرستان براى سال جارى انجام مى شود. معاون میراث فرهنگى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان لرستان با بیان این مطلب به میراث آریا، گفت: در فاصله حدود ۵۰ کیلومترى جنوب شهر خرم آباد در منطقه چمشک،دره کوگان و در دل غربى کوهى به همین نام،غارى ایجاد شده که کوگان نام دارد.محمدرضا اسدى افزود: این غار که ارتفاع ورودى آن از کف تراز دره مجاورش بیش از ۵۰ متر است پس از طى ۲۲۰ پله و مسیرى حدوداظ ۱۵۰ متر طول که بین سال هاى ۸۶-۸۷ توسط سازمان میراث فرهنگى بر مسیر صعب العبور قدیم آن احداث شده مى توان وارد غار شد. وى گفت:این غار در دو طبقه با اتاق ها و دهلیزهاى ارتباطى با هنرمندى خاص حجارى شده و داراى معمارى صخره اى منحصر به فردى بوده که از نظر کارکردى ظاهراظ کارکرد آئینى مذهبى داشته است. اسدى خاطرنشان کرد: بررسى هاى اولیه باستان شناسى حاکى از آن است که قدمت غار مذکور به دوران اشکانیان باز مى گردد. وى با بیان اینکه اختلاف تراز بخش طبقه فوقانى و پایین ترین تراز بخش طبقه تحتانى بیش از یک متر است، تصریح کرد: کوچکترین فضاى آن داراى مساحت حدود ۴ متر مربع و بزرگترین فضاى غار که بخش شاه نشین آن است و داراى مساحتى حدود ۵۰ متر مربع است.ارتفاع فضاى ایجاد شده بین ۲ تا ۴ متر متغیر است. اسدى افزود : در سال هاى گذشته این اداره کل اقداماتى از قبیل احداث پل فلزى پیاده رو بر روى رودخانه دره کوگان، بسترسازى و احداث ۲۲۰ پله سنگى و نیز اجراى راه پله هاى فلزى داخل غار و دهلیز ها به انجام رسانیده است و در سال جارى نورپردازى مسیر ورودى و داخل غار را در دست اقدام دارد.وى همچنین گفت: عملیات مذکور با اعتبارى بیش از ۶۰۰ میلیون ریال اتمام خواهد پذیرفت.

  Comments ()
احداث سرویس بهداشتی غار کوگان by: محمد رحیمی راد

معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری لرستان از آغاز عملیات اجرایی احداث سرویس بهداشتی غار کوگان خبرداد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه لرستان، مهندس اسدی افزود: در فاصله 50 کیلومتری شهر خرم آباد در منطقه چشمک، دره کوگان و در دل غربی کوهی به همین نام ،غاری ایجاد شده که کوگان نام دارد.


وی با بیان این که عملیات اجرایی احداث سرویس بهداشتی غار کوگان با اعتباری بالغ بر 600 میلیون ریال انجام می شود، ادامه داد: این غار که ارتفاع ورودی آن از کف تراز دره مجاورش بیش از 50 متر است پس از طی 220 پله و مسیر 150 متری طول که بین سالهای 86 ،87 توسط سازمان میراث فرهنگی بر مسیر صعب و العبور قدیم آن احداث شده می توان وارد غار شد .


وی گفت: این غار در دو طبقه با اتاق‌ها و دهلیزهای ارتباطی با هنرمندی خاصی حجاری شده و دارای معماری صخره‌ای منحصر به فردی بوده که از نظر کارکردی ظاهرا کارکرد آئینی مذهبی داشته ؛ بررسی‌های اولیه باستان شناسی حاکی از آن است که قدمت غار به دوران اشکانیان باز می گردد .


اسدی ادامه داد: اختلاف تراز بخش طبقه فوقانی و پایین ترین تراز بخش طبقه تحتانی بیش از یک متر بوده و دارای مساحتی حدود 50 متر مربع است؛ ارتفاع فضای ایجاد شده بین 2-4 متر متغیراست.


وی افزود : در سالهای گذشته این اداره کل اقداماتی از قبیل احداث پل فلزی پیاده رو بر روی رودخانه دره کوگان ، بستر سازی و احداث 220 پله سنگی و نیز اجرای راه پله های فلزی داخل غار و دهلیز ها به انجام رسانیده و در سال جاری نور پردازی مسیر ورودی و داخل غار در دست اقدام است.

 

  Comments ()
Recent Posts بازدید استاندار لرستان از غار کوگان راه‌اندازی ایستگاه فرستنده تلویزیونی در روستای کوگان عکسهای از غار کوگان غار کوگان روستای افرینه کلیپی کوتاه از غار کوگان مکان جغرافیایی روستای کوگان نورپردازى غار کوگان در استان لرستان احداث سرویس بهداشتی غار کوگان
My Tags غارهای ایران (۱) غار کوگان (۱) روستای کوگان (۱) کوگان (۱)
My Friends وبلاگ روستاهاي ايران باشگاه مدیران و متخصصان My Pardis