نورپردازى غار کوگان در استان لرستان

نورپردازى غار کوگان در استان لرستان


نورپردازى غار کوگان توسط اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى وگردشگرى استان لرستان براى سال جارى انجام مى شود. معاون میراث فرهنگى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان لرستان با بیان این مطلب به میراث آریا، گفت: در فاصله حدود ۵۰ کیلومترى جنوب شهر خرم آباد در منطقه چمشک،دره کوگان و در دل غربى کوهى به همین نام،غارى ایجاد شده که کوگان نام دارد.محمدرضا اسدى افزود: این غار که ارتفاع ورودى آن از کف تراز دره مجاورش بیش از ۵۰ متر است پس از طى ۲۲۰ پله و مسیرى حدوداظ ۱۵۰ متر طول که بین سال هاى ۸۶-۸۷ توسط سازمان میراث فرهنگى بر مسیر صعب العبور قدیم آن احداث شده مى توان وارد غار شد. وى گفت:این غار در دو طبقه با اتاق ها و دهلیزهاى ارتباطى با هنرمندى خاص حجارى شده و داراى معمارى صخره اى منحصر به فردى بوده که از نظر کارکردى ظاهراظ کارکرد آئینى مذهبى داشته است. اسدى خاطرنشان کرد: بررسى هاى اولیه باستان شناسى حاکى از آن است که قدمت غار مذکور به دوران اشکانیان باز مى گردد. وى با بیان اینکه اختلاف تراز بخش طبقه فوقانى و پایین ترین تراز بخش طبقه تحتانى بیش از یک متر است، تصریح کرد: کوچکترین فضاى آن داراى مساحت حدود ۴ متر مربع و بزرگترین فضاى غار که بخش شاه نشین آن است و داراى مساحتى حدود ۵۰ متر مربع است.ارتفاع فضاى ایجاد شده بین ۲ تا ۴ متر متغیر است. اسدى افزود : در سال هاى گذشته این اداره کل اقداماتى از قبیل احداث پل فلزى پیاده رو بر روى رودخانه دره کوگان، بسترسازى و احداث ۲۲۰ پله سنگى و نیز اجراى راه پله هاى فلزى داخل غار و دهلیز ها به انجام رسانیده است و در سال جارى نورپردازى مسیر ورودى و داخل غار را در دست اقدام دارد.وى همچنین گفت: عملیات مذکور با اعتبارى بیش از ۶۰۰ میلیون ریال اتمام خواهد پذیرفت.

/ 0 نظر / 35 بازدید